SHIN DENTAL CO., LTD

공지사항

전체 10
번호 제목 작성자 작성일 추천 조회
공지사항
투명교정장치기기 Vacfomat-9 출시
shin | 2022.01.21 | 추천 0 | 조회 787
shin 2022.01.21 0 787
9
티타늄 임플란트 어버트먼트 절삭가공 버
shin | 2023.02.10 | 추천 0 | 조회 163
shin 2023.02.10 0 163
8
지르코니아 등 보철물 광택연마제 Diawax 출시
shin | 2023.02.02 | 추천 0 | 조회 219
shin 2023.02.02 0 219
7
ACURATA 독일 치과 및 네일아트 제품 공급
shin | 2020.04.20 | 추천 0 | 조회 2334
shin 2020.04.20 0 2334
6
엔도 A Apex - 무선엔도모타와 근관측정기 일체형 출시
shin | 2019.05.16 | 추천 0 | 조회 2875
shin 2019.05.16 0 2875
5
초고속 3D 프린터 출시 Uniz Slash plus (UDP)
shin | 2019.01.15 | 추천 0 | 조회 3040
shin 2019.01.15 0 3040
4
2018평창동계올림픽 공급 마우스가드 제작 시스템 Drufosmart
shin | 2018.07.17 | 추천 1 | 조회 3021
shin 2018.07.17 1 3021
3
다이아몬드 바 diamond bur 출시
shin | 2018.01.02 | 추천 1 | 조회 3031
shin 2018.01.02 1 3031
2
3D 프린팅 fotodent 소재 출시
shin | 2017.11.10 | 추천 5 | 조회 2911
shin 2017.11.10 5 2911
1
홈페이지 리뉴얼
admin | 2017.10.17 | 추천 3 | 조회 2342
admin 2017.10.17 3 2342